HOE WORDEN ZE GEKWEEKT?

Ons doel is te streven naar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk voor onze kwekerij.

VOEDSEL ?

Little Food gebruikt bio-voer voor zijn krekels ! Bovendien voeren we ze enkel met reststromen van de voedsel industrie: de residu’s van biologische zonnebloem en lijnolie vormen het hoofdbestanddelen van ons voedsel. Niet enkel vermijden we zo het gebruik van soja (geteeld op voormalige regenwoudgronden) maar opwaarderen we ook “afvalstromen”. Door het gebruik van reststromen sluiten we de cirkel.

HABITAT ?

De krekel is van nature een holbewoner, hij houdt ervan om in spleten en kieren te kruipen tussen schaduw en licht. We bootsen deze natuurlijke omgeving na door een holenstructuur te creëren met eierdozen.

LEEFMILIEU ?

Gryllodes sigillatus of de bandkrekel kweekt het beste bij tropische temperaturen. Daarom is het noodzakelijk om intelligent om te gaan met warmte. Met het geld van de Crowdfunding hebben we onze kwekerij geïsoleerd en een warmtewisselaar gekocht waardoor we 90 % van onze warmte recupereren.  Voor onze volgende kwekerij zoeken naar alternatieven ecologische warmtebronnen (Zonne-energie, warmte recuperatie van servers,…)

LEVENSEINDE ?

We doden de krekels op volwassen leeftijd. Door hun kleine gestalte en de geringe diepte van hun centraal zenuwstelsel is de aanraking met kokend water onmiddellijk dodelijk en pijnloos. Deze methode garandeert het respect voor het dier. Bovendien zorgt de thermische shock voor een eerste sterilisatie.

DE KREKELS

MILIEUVRIENDELIJK

VOEDINGSWAARDE