ECOLOGISCH

Krekels zijn een ecologisch alternatief voor eiwitten:

.

Super efficient

De krekels zijn veel efficiënter dan traditioneel vee. Met 10 kg voer kan tot 8,5 kg krekels verkregen worden tegenover slechts 0,83 kg bij een koe. Daarenboven kunnen we de krekel volledig opeten en zijn er geen afvalstromen (beenderen, bloed, vel,…). Ook zitten er meer proteïnen in krekels dan in traditioneel vee (25% tegenover 19%). Alles te samen maakt dat voor dezelfde hoeveelheid protëinen een krekel 25 keer minder voedsel nodig heeft dan een koe.

Spaarzaam met water

70 % van het wereldwijde watergebruik wordt gebruikt in de landbouw.  Voor dezelfde hoeveelheid proteïnen heeft een krekel 300 keer minder water nodig dan een koe.

Verticale landbouw

Doordat krekels verticaal kunnen geteeld worden is er minder plaats nodig.

Broeikasgassen

18% van de broeikasgassen komt van de veeteelt. Krekels kunnen ook hier een antwoord bieden. Voor dezelfde aantal proteïnen aan te maken dan een koe produceert de krekel  60 keer minder broeikasgassen.

VOORDELEN VAN KREKELS

VOEDINGSWAARDE

HOE WORDEN ZE GEKWEEKT?